A3
wiąz, szelak, farba olejna, skóra, gwoździe mosiężne, monety
Ø ca. 15 cm